นโยบายการทำธุรกิจ

1. นโยบายการคืนเงิน เงื่อนไข “การเปลี่ยน” หรือ “ขอคืนสินค้าและคืนเงิน”

1. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ

2. ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าและคืนเงิน ในกรณีดังนี

2.1 กรณีตรวจพบว่าสินค้ามีความ*ชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่รับสินค้า โดยให้ดำเนินการแจ้งกลับทางร้านทันทีที่ได้รับสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, LINE หรือเว็บไซต์ www.kidminute.com

*ความชำรุดเสียหายเกิดจาก :

– ความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นจากตัวสินค้าเอง
– ความชำรุดเสียหายเกิดจากขั้นตอนการขนส่ง

2.2 กรณีไม่มีสินค้าในสต็อก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อทำการโอนเงินคืน หรือถามความประสงค์กรณีลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นแบบอื่นได้ เช่น เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนขนาด เป็นต้น

2.3 การคืนเงินจะเป็นการคืนเงินผ่านช่องทางเดิมที่ผู้ซื้อได้ทำการชำระเข้ามา
เงื่อนไขสินค้าที่ส่งคืน

1. แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยน/ คืนสินค้าและคืนเงิน ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
2. สินค้าส่งคืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
3. สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
4. ส่งคืนสินค้าให้ครบถ้วนได้แก่ ของแถม, อุปกรณ์เสริม, คู่มือ, กล่อง และอื่นๆ

*** กรุณาตรวจเช็คสินค้าทุกครั้งทันทีเมื่อได้รับสินค้า ***

2. นโยบายการยกเลิก

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงิน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, LINE หรือเว็บไซต์ www.kidminute.com

3. การจัดส่งสินค้า

1. ราคาค่าจัดส่งสินค้าแต่ละชนิดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์
2. วิธีการและระยะเวลาในการจัดส่ง

  • หากทำรายการสั่งซื้อและแจ้งโอนเงินก่อนเวลา 12.00 น. สินค้าจะสามารถจัดส่งได้ภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ
  • หากแจ้งโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. สินค้าจะสามารถจัดส่งได้ในวันทำการถัดไป

3. การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (Track Order) โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบพัสดุ” หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อของใช้แม่และเด็กออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง