เลือกโรงเรียนประถมให้ลูกอย่างไรดี หลักสูตรไหนดีที่สุด

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก อย่างไรดี ให้เหมาะสมกับการเรียนของลูกมากที่สุด

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก

การเลือกโรงเรียนประถมให้ลูก เป็นอีกสเต็ปถัดมาที่คุณพ่อคุณแม่ก็ทุ่มเทเวลาในการเสาะหาโรงเรียนประถมที่ดีที่สุดให้กับลูกเช่นกัน เพราะเป็นอีกก้าวสำคัญในการเติบโตของลูกน้อยนั่นเอง บทความในวันนี้เราลองมาดูสาเหตุกันค่ะว่าการเลือกโรงเรียนประถมให้ลูกนั้นสำคัญอย่างไรบ้าง มีหลักเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนประถมให้ลูกอย่างไร

ทำไมต้องเลือกโรงเรียนประถมให้ลูก 

บางคนบอกว่าโรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของลูกน้อย เป็นสถานที่ที่สำคัญในการช่วยส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่นักเรียน ช่วยขัดเกลา และอบรมสั่งสอนให้เด็ก ๆ มีความพร้อม เพื่อที่อนาคตจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างเข้มแข็ง และเติบโตไปเป็นพลเมืองดีของสังคม ดังนั้น การเลือกโรงเรียนประถม จึงเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่

เหตุผลที่พ่อแม่ควรเลือกโรงเรียนประถมให้กับลูก 

  • เพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี และเหมาะสม
  • เลือกสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการเติบโตของลูก
  • เพิ่มความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ในการส่งลูกไปโรงเรียน
  • เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก เพราะชั้นประถมเด็กต้องใช้เวลานานมากถึง 6 ปีในการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม : เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนอย่างไรบ้าง

💡 คำแนะนำ 💡

การที่ลูกเดินทางไปโรงเรียน จำเป็นที่จะต้องพบกับผู้คนมากมาย ฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการรักษาความสะอาด คุณแม่อย่าลืมพกเจลล้างมือเด็กติดกระเป๋าลูกไปด้วย เพื่อให้ลูกรักทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอะไรเข้าปากนั่นเอง

หลักเกณฑ์การเลือกโรงเรียนประถมให้ลูก

1.ค่าใช้จ่ายการเรียนประถม

ก่อนอื่นเลย คุณพ่อคุณแม่ควรมีงบประมาณในใจก่อนค่ะว่าความสามารถในการจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเล่าเรียนให้ลูกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ แล้วลองลิสรายชื่อโรงเรียนที่เรามีกำลังส่งลูกออกมาเลือก เพราะเรื่องเงินก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียน อย่าลืมว่าลูกของเราเรียนในชั้นประถมนานมากที่สุดถึง 6 ปี ซึ่งค่าเทอมก็เป็นเหมือน Fixed Cost ที่ต้องจ่ายทุกเทอม ไหนจะค่าใช้จ่ายจิปาถะ อย่างชุดนักเรียน ค่าทำกิจกรรมอื่น ๆ ถ้าไม่พิจารณาหลักเกณฑ์ข้อนี้ให้ดี การเลือกโรงเรียนประถมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตนั่นเอง  

2.หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถม

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมีมากมายให้เลือกค่ะ และเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการส่งเสริมลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จักหลักสูตรที่โรงเรียนในขณะนี้เปิดสอน เพื่อที่จะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกได้

-โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ; หรือที่รู้จักกันในชื่อ English Program หรือ EP เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยส่วนมากทุกวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษยกเว้น วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

-โรงเรียนสาธิต ; จัดตั้งขึ้นภายใต้การควบคุมของคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา มักตั้งอยู่ใกล้ ๆ หรือในบริเวณมหาวิทยาลัยที่สังกัด เสมือนหนึ่งสถานวิจัย และพัฒนาระบบการศึกษา มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำค่อนข้างหลากหลาย เน้นให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิดอย่างเป็นเหตุและผล เป็นตัวของตัวเอง

-โรงเรียนประถมหลักสูตรสามัญ ; มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐและเอกชน

-โรงเรียนประถมนานาชาติ ; หลักสูตรนานาชาติจะใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของต่างประเทศที่สังกัด โดยมากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในโรงเรียน รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้สอนด้วย เน้นความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันอยู่ในสังคมได้อย่างลงตัว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติ 3 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรอเมริกัน หลักสูตรอังกฤษ และหลักสูตร IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)  หรือ ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนี

-โรงเรียนประถมหลักสูตรทางเลือก ; โรงเรียนที่ต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล โดยสอนตามแนวทางที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำ แต่เน้นการพัฒนาทางทักษะต่าง ๆ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การตั้งคำถาม ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก

3.สภาพแวดล้อมของโรงแรียนประถม

แน่นอนว่าการจะส่งลูกเข้าโรงเรียนสักโรงเรียน พ่อแม่ย่อมอยากให้ลูกน้อยได้ใช้เวลาอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนด้านความปลอดภัยของลูกน้อย เพราะเด็กต้องใช้เวลาในโรงเรียนแทบจะพอ ๆ กับที่บ้านเลย  

4.สื่อสำหรับการเรียนการสอนหรือ Facilities ในระดับประถม

สื่อการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีกว่าได้ โรงเรียนประถมแต่ละโรงเรียนย่อมมี Facilities ที่ใช้ส่งเสริมและพัฒนาลูกน้อยแตกต่างกัน เช่น โรงยิม สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ ห้อง lab ทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่พร้อม ห้องเรียนดนตรีที่ครบครัน ซึ่งโรงเรียนที่มี Facilities พร้อมก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกน้อยได้ทดลองทำอะไรใหม่ ๆ ช่วยให้เขาสามารถค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ ค้นพบความชอบ และสิ่งที่สนใจได้ดียิ่งขึ้น 

5.การเดินทางไปโรงเรียนประถม

แม้จะเข้าโรงเรียนประถมแล้ว แต่วิธีการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ก็เป็นอีกหลักเกณฑ์ที่พ่อแม่ต้องใช้ตัดสินใจ เพราะการเดินทางที่ไกลเกินไปหรือไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในครอบครัว อาจทำให้ลูกน้อยรวมทั้งพ่อแม่เกิดความเหนื่อยล้าจนกระทบต่อวิถีชีวิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ความเครียดของพ่อและแม่ เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน ฯลฯ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรมองหาโรงเรียนที่ตอบโจทย์ด้านการเดินทางด้วย หรือหากบ้านอยู่ไกลโรงเรียนจริง ๆ อาจมองหาตัวเลือกที่เป็นโรงเรียนประจำ ก็จะช่วยลดปัญหาด้านการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียนในทุก ๆ วันได้ 

6.ความน่าเชื่อถือ/ บุคลากร /ผลงานความสำเร็จ

องค์ประกอบข้อนี้ ถือเป็นองค์ประกอบเสริมที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เพิ่มความมั่นใจได้ว่าโรงเรียนประถมที่เลือกให้ลูกน้อยมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน เด็ก ๆ ที่จบจากโรงเรียนไปประสบความสำเร็จและเติบโตไปในทิศทางที่คาดหวังได้หรือไม่ ซึ่งโรงเรียนก็อาจเป็นหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันความสามารถและความฝันของเด็ก ๆ ได้นั่นเองค่ะ 

สุดท้ายนี้ การที่พ่อแม่สามารถเลือกโรงเรียนได้เหมาะสมกับลูกน้อยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของครอบครัว ก็จะช่วยลดปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมา เช่น โรงเรียนอยู่ไกลผู้ปกครองและเด็กเกิดความเหนื่อยล้า ค่าเทอมแพงเกินกำลัง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการย้ายโรงเรียน ส่งผลเสียต่อลูกที่ต้องปรับตัวใหม่ ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนได้นั่นเองค่ะ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการ เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก กันนะคร้าาาาา  

———-
ติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ
โทร : 082-699-1659 (ฝ่ายขาย)
Line : @Kidminute
Facebook Page : Kid Minute Fanpage
Facebook Chat : Kid Minute
ช่องทางอื่นๆ : https://rakbaby.com/contact-us/

One thought on “เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก อย่างไรดี ให้เหมาะสมกับการเรียนของลูกมากที่สุด

  1. Pingback: เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ต้องพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *