ภาวะมีลูกยาก มีบุตรยาก เกิดจากอะไร มีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง

มีลูกยาก เกิดจากอะไร พฤติกรรมเสี่ยงแบบไหนบ้างที่ส่งผล พร้อมแนะนำวิธีสำหรับคนยากมีลูก

มีลูกยาก

ภาวะการมีลูกยาก หรือ การมีบุตรยาก เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวโน้มที่หนุ่มสาวในปัจจุบันเริ่มต้นสร้างครอบครัวในช่วงอายุที่มากขึ้น ซึ่ง “อายุ” ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสของการมีบุตร ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะมีผลอย่างไรต่อการมีบุตรบ้างต้องติดตามต่อในบทความนี้ พร้อมแนะนำพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ควรทำ ใครมีลูกยากแล้วอยากมีลูก ! ไปดูกันเลย

ภาวะการมีบุตรยาก คืออะไร

ภาวะการมีบุตรยาก คือ  ภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสที่ไม่เคยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้คุมกำเนิด   และคู่สมรสก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเป็นปกติเป็นเวลา 12-24 เดือนขึ้นไปแล้วก็ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น 

ภาวะการมีบุตรยากหรือ Infertility แบ่งออกเป็น 

 1. ภาวะมีบุตรยากแบบปฐมภูมิ (Primary infertility) คือ ภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสที่ไม่เคยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาก่อนเลย
 2. ภาวะมีบุตรยากแบบทุติยภูมิ (Secondary infertility) คือ ภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสที่เคยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยที่ไม่ว่าการตั้งครรภ์นั้นที่เป็นการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดลงด้วยการแท้งหรือการคลอดก็ตาม

มีลูกยาก เกิดจากสาเหตุอะไร

สาเหตุของการมีลูกยาก หรื อภาวะมีบุตรยาก เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านร่างกาย และไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันที่ต่างออกไป เช่น ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากแนวโน้มของประชากรวัยเจริญพันธุ์แต่งงานช้าลง 

ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะการมีบุตรยากข้อหนึ่งก็คืออายุ หรือปัจจุบันมีวิธีการคุมกำเนิดหลายวิธีเป็นทางเลือกให้คู่สมรสที่ต้องการชะลอการมีบุตร บางวิธีส่งผลต่อร่างกายทำให้มีบุตรยากขึ้น หรือเมื่อถึงคราวอยากมีบุตร อายุก็มากขึ้น ทำให้มีบุตรยาก 

สาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ มีลูกยาก สามารถแบ่งสาเหตุได้จากคู่สมรสทั้งฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิง ดังนี้ 

มีลูกยากสาเหตุจากฝ่ายชาย

 • มีลูกยากเพราะการสร้างเชื้ออสุจิที่ผิดปกติ โดยพบว่าฝ่ายชายอาจมีการสร้างตัวอสุจิได้จำนวนน้อย มีรูปร่างไม่สมบูรณ์ 
 • มีลูกยากเพราะมีความความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น ลูกอัณฑะฝ่อ ภาวะลูกอัณฑะไม่ลงถุง 
 • มีลูกยากเพราะเป็นโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติเช่น ไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ และต่อมหมวกไต
 • มีลูกยากเพราะการขนส่งเชื้ออสุจิผิดปกติ เช่น การอุดตันของ ท่อน้ำเชื้อจากความพิการแต่กำเนิด 
 • มีลูกยากเพราะการมีเพศสมันพันธ์ และการหลั่งน้ำเชื้อที่ผิดปกติ
 • มีลูกยากเพราะภาวะที่ไม่สามารถหลั่งน้ำเชื้อออกมาภายนอก
 • มีลูกยากเพราะปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความร้อน สารเคมี ความเครียด จากการทำงาน โรคประจำตัวทางร่างกายอื่น ๆ

มีลูกยากสาเหตุจากฝ่ายหญิง

 • มีลูกยากเพราะความผิดปกติของการสร้างไข่ หรือการตกไข่
 • มีลูกยากเพราะความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานและหลอดมดลูก
 • มีลูกยากเพราะความผิดปกติของปากมดลูก และมดลูก
 • มีลูกยากเพราะความผิดปกติของช่องคลอด หรืออวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งจะมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยตรง
 • มีลูกยากเพราะความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ เช่น ไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ และต่อมหมวกไต 
 • มีลูกยากเพราะปัจจัยอื่น ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ห่างเกินไป ความเครียด โรคประจำตัวทางร่างกายอื่น ๆ

พฤติกรรมที่ทำให้มีลูกยาก

พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ที่เราทำกันอยู่ในชีวิตประจำวัน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะการมีบุตรยากได้ ได้แก่พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้

1.ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือการใช้สารเสพติดอื่น ๆ 

แน่นอนว่าสารต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ก่อเกิดประโยชน์กับร่างกายเมื่อรับเข้าไป หนำซ้ำยังส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวด้วย โดยสารพิษเหล่านี้พบว่ามีผลทำให้การผลิตฮอร์โมนในร่างกายมีความผิดปกติ ส่งผลต่อการสร้างเชื้ออสุจิ เช่น ทำให้มีจำนวนอสุจิลดลง อสุจิไม่มีคุณภาพ และยังลดการตกไข่ของฝ่ายหญิง ลดประสิทธิภาพของมดลูกที่เป็นที่ฝังของตัวอ่อนได้อีกด้วย 

2.คิดมาก มีความเครียด

ความเครียด ความวิตกกังวลส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย และยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากอีกด้วย เนื่องจากฮอร์โมนจากความเครียดจะรบกวนการทำงานของฮอร์โมนที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ เช่น เพศหญิงเกิดภาวะไม่ตกไข่ ไข่เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ หรือทำให้ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วฝังตัวที่มดลูกยากขึ้น 

3.ต้องการมีบุตรตอนอายุมากแล้ว

อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ โดยพบว่าอายุที่เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิงมักอยู่ระหว่าง 21-25 ปี เป็นวัยที่มีโอกาสมีบุตรสูง หลังจากนั้นโอกาสของการตั้งครรภ์จะค่อย ๆลดลงตามอายุที่มากขึ้น และหากฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี และทดลองมีบุตรติดต่อกันนาน 6 เดือนและไม่สำเร็จ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการมีบุตรต่อไป 

สำหรับเพศชายพบว่า มักพบความผิดปกติของอสุจิมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป 

4.รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์

การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ส่งผลเสียต่อโอกาสการมีลูกได้เช่นกัน เนื่องจากร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ทำให้การทำงานต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไปได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5.ไม่ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายสามารถช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและช่วยในการเจริญพันธุ์ได้ อีกทั้งยังช่วยเรื่องการทำงานของหัวใจที่แข็งแรง ทำให้มีความพร้อมในการมีลูกมากกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย

6.ดื่มกาแฟมากไป

หลายคนไม่ทราบว่าร่างกายได้รับกาเฟอีนประมาณ 300 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งเทียบเท่ากับกาแฟชงเอง 3 ถ้วย จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีลูกได้ยากขึ้น โดยทำโอกาสการมีลูกลดลงถึง 26% เลยทีเดียว

7.ร่างกายได้รับสารเคมีบางอย่างมากเกินไป

สารเคมีหลายอย่างเป็นสารพิษที่สามารถสะสมในร่างกายและส่งผลต่อการทำงานของรังไข่ และทำให้เซลล์สืบพันธุ์ทำงานผิดปกติได้ สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารเคมีจากเครื่องสำอาง สารโลหะหนักอย่างตะกั่ว จากสิ่งแวดล้อม หรือการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี 

มีลูกยาก แต่อยากมีลูก ต้องทำยังไง

ปัจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์มากมายเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก ซึ่งวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับอายุ ปัญหา สาเหตุของผู้มีบุตรยาก เริ่มตั้งแต่การรับประทานฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบสืบพันธุ์ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือการปฏิสนธินอกร่างกาย หรือ เด็กหลอดแก้ว (IVF, ICSI)

ในบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัด เช่น ซีสต์ เนื้องอก เลาะพังผืด แก้ไขท่อนำไข่ตัน หรือแม้แต่การผ่าตัดแก้หมัน เป็นต้น  ซึ่งการพบว่ามีภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก ก็ให้รีบเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางรักษาการมีลูกยาก หรือวางแผนการมีบุตรต่อไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

———-
ติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ
โทร : 082-699-1659 (ฝ่ายขาย)
Line : @Kidminute
Facebook Page : Kid Minute Fanpage
Facebook Chat : Kid Minute
ช่องทางอื่นๆ : https://rakbaby.com/contact-us/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *