ภาวะรกเกาะต่ำ คืออะไร กี่สัปดาห์คลอด อันตรายไหม

รกเกาะต่ำ คืออะไร คลอดประมาณกี่สัปดาห์ อันตรายไหม พร้อมวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่

รกเกาะต่ำ

ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นความผิดปรกติที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีความกังวลอยู่ไม่น้อย เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งคุณแม่และคุณลูก แต่หากคุณแม่ฝากครรภ์เร็ว มีการติดตามเข้าตรวจกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้การตรวจพบภาวะดังกล่าวเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้การรักษาและการดูแลตัวเองของคุณแม่ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นนะคะ 

รกเกาะต่ำ คืออะไร

รกเกาะต่ำ คือ ภาวะความผิดปกติของรก มักพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1 ใน 200 คน โดยเฉพาะคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มาแล้วหรือคลอดหลาย ๆ ครั้ง 

ปรกติ รก จะอยู่บริเวณด้านบนของมดลูกและห่างจากปากมดลูก แต่ในภาวะรกเกาะต่ำ หรือ Placenta Previa รกจะเกาะอยู่ที่ผนังมดลูกส่วนล่างหรือใกล้ปากมดลูก ทำให้ปิดขวางหรือคลุมปากมดลูกบางส่วนหรือปกคลุมทั้งหมด 

รกเกาะต่ำ อันตรายไหม

ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นอะไรที่อันตรายมากสำหรับคนตั้งครรภ์ค่ะ เพราะภาวะรกเกาะต่ำนี้มักทำให้คุณแม่พบเลือดออกทางช่องคลอด และหากพบว่ามีเลือดออกมากเกินกว่าปกติ อาจทำให้คุณแม่มีภาวะซีด หรือตกเลือดได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้อีกด้วย

ลักษณะการเกิดภาวะ รกเกาะต่ำ สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีระดับความอันตรายที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 • รกเกาะต่ำ บริเวณด้านล่างแต่ไม่คลุมปากมดลูก (Low-Lying Placenta Previa)เป็นระดับที่ไม่อันตรายมาก มีความรุนแรงน้อยที่สุด มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นถึงช่วงกลางของการตั้งครรภ์ แต่ยังคลอดทางช่องคลอดได้ตามปกติ อาจจะมีเลือดออกไม่มากหรือไม่มีเลือดออกก่อนคลอดเลยก็ได้
 • รกเกาะต่ำ อยู่ขอบปากมดลูกด้านใน (Marginal Placenta Previa) รกจะอยู่ที่บริเวณส่วนล่างของมดลูกหรือบนขอบปากมดลูก ทำให้ปากมดลูกถูกดัน ส่งผลให้คุณแม่อาจเสียเลือดมากขณะคลอด มักลงเอยด้วยการผ่าตัดทำคลอด (Cesarean deliver) 
 • รกเกาะต่ำ คลุมปากมดลูกเพียงบางส่วน (Partial Placenta Previa) ในภาวะที่รกเกาะต่ำลักษณะนี้ถ้าปล่อยให้เจ็บครรภ์คลอด เมื่อปากมดลูกขยายกว้างมากขึ้นอาจดึงให้รกขยับสูงขึ้นและอาจไม่ขวางการคลอด อย่าไรก็ตามหากรกไม่ขยับขึ้นก็มักจะทำให้เลือดออกมาก แพทย์จึงต้องผ่าตัดทำคลอดเช่นกัน
 • รกเกาะต่ำ คลุมปากมดลูกด้านในทั้งหมด Complete ภาวะนี้คุณแม่จะไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามปกติต้องใช้วิธีการผ่าคลอดเท่านั้น และยังมีโอกาสสูงที่อาจต้องผ่าคลอดก่อนกำหนดและทำให้เสียเลือดมาก บางเคสอาจต้องตัดมดลูกออกเลยค่ะ

รกเกาะต่ำเกิดจากอะไร

สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดภาวะรกเกาะต่ำยังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดค่ะ แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้คุณแม่มีภาวะรกเกาะต่ำได้ ได้แก่

 • รกเกาะต่ำเกิดจากตำแหน่งของทารกในครรภ์ที่ผิดปกติ
 • รกเกาะต่ำเกิดจากแผลที่ผนังมดลูก
 • รกเกาะต่ำเกิดจากการผ่าคลอดในการตั้งครรภ์ในอดีต
 • รกเกาะต่ำเกิดจากการขูดมดลูกที่มีสาเหตุมาจากการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนด
 • รกเกาะต่ำเกิดจากการตั้งครรภ์แฝด หรือมีจำนวนทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน
 • รกเกาะต่ำเกิดจากการตั้งครรภ์ตั้งแต่ครรภ์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • รกเกาะต่ำเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่หรือมีรูปร่างที่ผิดปกติ
 • รกเกาะต่ำเกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • รกเกาะต่ำเกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่

อาการรกเกาะต่ำ

ภาวะรกเกาะต่ำมักส่งผลให้คุณแม่มีเลือดออกทางช่องคลอด โดยทั่วไปมักจะเกิดอาการเลือดออกหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป แต่สำหรับคุณแม่บางคนที่ฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะสามารถตรวจพบภาวะดังกล่าวได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ หรือประมาณ 3 เดือน ปริมาณเลือดออกอาจน้อยในระยะแรกและอาจหยุดได้เอง แต่ในระยะหลังอาจมีเลือดออกมากขึ้น ไม่มีอาการเจ็บครรภ์หรือปวดเจ็บในท้องใดๆ  

อย่างไรก็ตาม พบว่าคุณแม่บางรายไม่มีอาการเลือดออกเลย แต่มาพบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำก็ตอนผ่าคลอดแล้วก็มีค่ะ

รกเกาะต่ำคลอดประมาณกี่สัปดาห์

ภาวะรกเกาะต่ำที่เกิดขึ้น อาจไม่ได้ส่งผลต่อระยะเวลาในการตั้งครรภ์ของคุณแม่บางท่านค่ะ คือคุณแม่บางคนที่มีภาวะนี้อาจคลอดตามกำหนดคือ 39-40 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามภาวะรกเกาะต่ำเป็นภาวะผิดปกติที่อาจมีอัตรายและส่งผลให้คุณแม่บางคนคลอดก่อนกำหนดได้เช่นกัน 

วิธีปฏิบัติเมื่อรกเกาะต่ำ

1.เมื่อพบว่ามีเลือดออกในขณะตั้งครรภ์ ให้คุณแม่รีบเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ และประเมิณความอันตรายที่อาจมีผลมาจากภาวะรกเกาะต่ำ เพื่อที่จะให้คุณแม่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล หรือสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ 

2.ให้คุณแม่นอนพักผ่อนให้มาก ๆ และเพียงพอ วันละ 8-10 ชั่วโมง ในท่านอนตะแคงซ้าย งดการทำงานหนัก

3.งดการมีเพศสัมพันธ์

4.งดการสวนล้างช่องคลอด แต่ให้รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

5.รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย มีกากใย และดื่มน้ำเยอะๆ เพราะคุณแม่ต้องระวังไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ เพราะอาจส่งผลอันตรายได้เนื่องจากภาวะที่เป็นอยู่

6.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดคาเฟอีนและสารเสพติดอื่น ๆ 

7.งดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัว

8.เข้าพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อเช็คดูอาการและทำตามขั้นตอนการรักษาต่อไป  

สุดท้ายนี้ ก็หวังว่าบทความเรื่อง รกเกาะต่ำ ที่เรา Kid Minute นำมาฝากกัน จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทุกท่านค่ะ และหากคุณแม่รู้สึกว่าอาการตั้งครรภ์นั้นมีอาการผิดปกติ ก็ขอให้รีบพบแทพย์เพื่อหาทางรักษาอย่างด่วนที่สุดเลยนะคะ ปล่อยเอาไว้ไม่ดีต่อตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างแน่นอน !

———-
ติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ
โทร : 082-699-1659 (ฝ่ายขาย)
Line : @Kidminute
Facebook Page : Kid Minute Fanpage
Facebook Chat : Kid Minute
ช่องทางอื่นๆ : https://rakbaby.com/contact-us/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *