Showing 1–12 of 18 results

จำหน่ายหนังสือเด็ก หนังสือเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับทารกแต่ละวัย

หนังสือเด็ก

เด็กถือว่าเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต และมีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งนอกจากกิจกรรมทั่วไปที่เด็กทำในชีวิตประจำวัน เช่น การกินอาหาร การนอนหลับ การเล่น หรือการหัดเดินแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก นั้นก็คือการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ หนังสือเด็ก ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็ก สามารถอ่านได้ง่าย และมีความสนุกสนาน คุณพ่อคุณแม่จึงควรฝึกให้เด็กอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ มากกว่าการปล่อยให้เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่บนหน้าจอมือถือ หรือดูทีวีเพียงอย่างเดียว


หนังสือเด็กช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านไหนบ้าง

  1. พัฒนาการด้านสมอง

การอ่านหนังสือเด็ก จะเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้เติบโต ส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านเรื่องราวหรือสถานการณ์ในหนังสือ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความจำของเด็กให้ดีขึ้นอีกด้วย

  1. พัฒนาการด้านภาษา

ในระหว่างการอ่านหนังสือ เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จากเนื้อหาในหนังสือ และได้ยินการพูดออกเสียงจากคุณพ่อคุณแม่ที่อ่านให้ฟัง ส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทางด้านการใช้ภาษา การพูด รวมถึงการเขียนได้ดีขึ้น

  1. พัฒนาการด้านสังคม

การอ่านจะทำให้เด็กได้เห็นถึงมุมมอง หรือความคิดของตัวละครในหนังสือ ซึ่งมักจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จึงช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้ และรู้จักแยกแยะว่าพฤติกรรมไหนควรทำ หรือไม่ควรทำ

  1. พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากเนื้อเรื่องในหนังสือเด็ก จะเต็มไปด้วยความแฟนตาซีและความฝัน เพื่อให้เด็กอ่านแล้วรู้สึกสนุก ไม่เบื่อง่าย ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ทำให้เด็กเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น จึงช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี

   

จะให้ลูกน้อยอ่านหนังสือเด็กเมื่อไหร่ดี

การจะให้ลูกน้อยอ่านหนังสือเด็กนั้น สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณช่วงอายุ 1 – 3 ขวบ เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่เด็กเริ่มสามารถพูดคุยสื่อสารกับพ่อแม่ได้แล้ว ซึ่งการอ่านหนังสือเด็กก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ผ่านการตั้งคำถาม และช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่สามารถอ่านหนังสือเด็กให้ลูกน้อยฟังได้ ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องหรือตอนเพิ่งคลอดได้เลย เพราะถือเป็นช่วงที่สมองของลูกน้อยกำลังเจริญเติบโต และพร้อมที่จะเรียนรู้ ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจความหมายก็ตาม

หนังสือเด็กแบบไหนที่จะเหมาะสมกับลูกน้อย

ในการจะเลือกหนังสือเด็กให้เหมาะสมกับลูกน้อย พ่อแม่ควรพิจารณาจากวัย พัฒนาการของลูกน้อย พื้นฐานความรู้ รวมถึงความชื่นชอบส่วนตัวด้วย ซึ่งเด็กแต่ละคนถึงแม้จะอยู่ในช่วงวัยเดียวกัน แต่ก็อาจมีความชอบที่แตกต่างกันได้ เช่น เด็กเล็กอาจจะชอบหนังสือเด็กที่มีภาพสีสันสดใส บางคนอาจชอบหนังสือเด็กเกี่ยวกับสัตว์หรือนิทาน เป็นต้น ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องคอยสังเกต และเรียนรู้พฤติกรรมของลูกน้อยเป็นประจำ เพื่อให้สามารถเลือกหนังสือเด็กที่เหมาะกับลูกน้อยจริงๆ นอกจากนี้ยังไม่ควรเลือกหนังสือเด็กที่มีเนื้อหายากจนเกินไป เพราะจะทำให้ลูกไม่เข้าใจเนื้อหา และรู้สึกเบื่อได้ง่าย

ประเภทหนังสือเด็กยอดนิยมที่เหล่าคุณแม่เลือกให้ลูกน้อย

1.วรรณกรรมเด็ก

หนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็ก จะเป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน มีรูปแบบการดำเนินเรื่องที่น่าสนใจ มีการใส่ภาพระกอบ และนำเสนอออกมาในแบบทัศนคติของเด็ก จึงทำให้สามารถอ่านได้ง่าย ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงยังการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันดีเข้าไปด้วย

2.หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก

หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก ถือเป็นหนังสือที่เด็กวัยกำลังโตนิยมอ่านกันมาก เนื่องจากเป็นหนังสือที่เน้นการดำเนินเรื่องด้วยภาพประกอบ ควบคู่ไปกับตัวหนังสือ โดยปัจจุบันนั้นมีให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแนวตลก สอนภาษาหรือนิทาน ซึ่งถึงแม้จะเป็นการ์ตูนก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านได้ เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ และได้ฝึกการคิดวิเคราะห์

   

3.หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เด็กเป็นวัยที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กได้ฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ไม่เคยเจอ รวมถึงยังได้รู้จักรูปแบบในการสนทนาพื้นฐานอีกด้วย ทำให้เด็กไม่รู้สึกกลัวและกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ

4.หนังสือเสริมพัฒนาการทารก

หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับทารก โดยเฉพาะหนังสือผ้าสำหรับเด็ก เป็นหนังสือเด็กที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กทารก เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็น การใช้ภาษา และการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อจากการหยิบจับหนังสือ ซึ่งถือเป็นการปลูกฝั่งให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก

ร้านขายหนังสือออนไลน์ มีหนังสือแนะนำมากมาย จำหน่ายหนังสือเด็กในราคาถูก BY : Kidminute

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาร้านขายหนังสือเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อย Kid minute ถือว่าตอบโจทย์มากๆ เนื่องจากเป็นแหล่งจำหน่ายหนังสือเด็กหลากหลายประเภท สามารถเลือกซื้อหนังสือให้ตรงกับช่วงวัย และพัฒนาการของเด็กได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่เป็นของใช้เด็ก และของเล่นเด็กจากแบรนด์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน ทำให้เด็กสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยของทุกชิ้นจะมีการรับประกันหากเกิดความเสียหาย จึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้ของที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

นอกจากการให้ความสำคัญกับอาหารการกิน หรือการนอนหลับ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังควรให้ความสำคัญกับการเลือก หนังสือเด็ก ให้ลูกน้อยอ่านอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านต่างๆ รวมถึงการใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกันกับลูกน้อยนั้น ยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี