Enfagrow A+ Superior UHT สูตร4 รสจืด 180 ml.x 24 / 48 / 72 / 144 กล่อง

573.00 ฿3,266.00 ฿

Enfagrow A+ Superior UHT สูตร4 รสจืด 180 ml.x 24 / 48 / 72 / 144 กล่อง รหัสสินค้า KM-COM02 นมกล่องยกลัง พร้อมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบประสาท ดีเอชเอ 25 มิลลิกรัมต่อกล่อง เพิ่มขึ้นจากสูตรเดิม 300% MFGM (Milk Fat Globule Membrane) เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด

รหัสสินค้า: KM-COM002 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: