ANKOU กล่องเก็บนมผง Airtight Containers 1700 ml รุ่นใหม่ สี Dark และ Clear

249.00 ฿

กล่องเก็บนมผง ANKOU Airtight Containers 1700ml รุ่นใหม่ รหัสสินค้า KM-MPC002 พร้อมช้อนและที่แขวนช้อน ทำให้การชงนมให้ลูกรักง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้มือล้วงลงไปเพื่อหยิบช้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดเชื้อโรคได้ง่าย ภาชนะทำจากพลาสติกปลอดสารอันตราย ปลอดสารพิษ

รหัสสินค้า: KM-MPC002 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: